HAYATI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

İnovatif sürecimizle atıkları en etkin şekilde değerlendiriyoruz. LASKA, inovatif, çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımlarıyla ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürüyor, enerji ve ham madde olarak ekonomiye kazandırıyor.

01

Yüksek Kaliteli Ürün

Geri dönüştürülmüş Karbon Siyahında uygulamaya bağlı olarak geliştirilmiş ısı ve aşınma direnci, azaltılmış polisiklik aromatik karsinojenler ve daha uzun ömür.

02

Azaltılmış Emisyonlar

Geleneksel Karbon Siyahına nazaran her bir ton geri dönüştürülmüş Karbon Siyahı üretiminde 2.5 ton azaltılan CO₂ emisyonları. Sürdürülebilir ve temiz üretim.

03

TASARRUF

Karbon Siyahı üretiminde fosil yakıt kullanımının başarılı bir şekilde önüne geçilerek, geleneksel üretim yöntemlerine göre sağlanan büyük maliyet avantajı.

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri nasıl bertaraf ediyoruz?

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri sürdürülebilir ve maliyet etkin bir şekilde nasıl bertaraf ediyoruz?

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri enerji ve geri kazanılmış karbon siyahına dönüştürerek, çevre ve toplum üzerindeki negatif etkileri ortadan kaldırıyor, karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken bir yandan da ihtiyacı karşılayacak bir ürün yaratıyoruz.

  • İş modelimiz, hem finansal getiri, hem de olumlu, ölçülebilir çevresel etkilere yol açma düşüncesinin ürünüdür. Dünya'da her yıl ortaya çıkan 1.5 milyar adet atık lastiğin bertarafı ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması gibi önemli çevresel ve ekonomik hedeflere sahibiz.

  • LASKA, Ömrünü Tamamlamış Lastikleri ticari ölçekte geri kazanılmış karbon siyahına dönüştürmek için kapalı bir proses döngüsü kuruyor. Geri dönüştürülmüş karbon siyahının her bir tonu için geleneksel karbon siyahı üretimine kıyasla 2.5 ton CO2 tasarrufu sağlıyoruz.

Ürünlerimizin Özellikleri

Karbon dioksit salınımını azaltıyoruz:

Her yıl doğadan bir milyon ağacın azalttığı kadar karbondioksit salınımını azaltıyoruz.

Azaltılmış sülfür ve azot oksitleri:

Zararlı oksitlerin çevre üzerindeki yoğun baskısını azaltıyor ve oyunun kurallarını değiştiriyoruz.

Petrol tasarrufu:

Karbon Siyahı üretiminin ham petrole olan bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Dünya'yı büyük petrol masraflarından ve kirli üretim alışkanlıklarından kurtarıyoruz.

İleri dönüşüme geçiş:

Çevresel etkiler ve döngüsel ekonominin öneminin anlaşılması tüm Dünya ekonomisini ileri dönüşüme geçişe sürüklemektedir. Ürünlerimiz bu dönüşümün temsilcileridir.

Atıkların bertaraf edilmesi:

Çimento fabrikalarında yakılarak veya gömülerek çevreye büyük zarar veren atık lastikleri geri kazanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Yasal zorunluluklara uyum sağlama:

Atıkların geri kazanılması tüm çevreci yasaların odak noktası haline gelmektedir. İmalat prosedürlerimiz bu yasalara uygunluğu ile ön plandadır.

Ürün Bilgileri

KARBON SİYAHI

Otomotiv, boya, kauçuk, tekstil ve bunun gibi onlarca önemli sanayi alanlarında ham madde olarak kullanılan geri dönüştürülmüş karbon siyahı.

BİYOYAKIT

Yüksek saflığa, ısı ve enerji değerlerine sahip geri dönüştürülmüş biyoyakıt.

ÇELİK

Çelik endüstrisinde hammadde olarak kullanılan birinci sınıf çelik.

GAZ

Yüksek enerji değerine sahip, tesis enerji ihtiyacımızı karşılayan geri dönüştürülmüş gaz.

Bize Ulaşın

Konumumuz:

Reşitpaşa Mahallesi. Katar Caddesi. No: 4 D. 1101
Sarıyer - İstanbul

E-posta

info@laska.com.tr

Mesaj Gönder:
X